+359 895 588 351 mpa.svoboda@gmail.com

Международна психотерапевтична организация “Свобода”

Пострехабилитация

Постреахабилитация или амбулаторна програма за рехабилитация се предлага на преминалите курса на лечение в стационара. Тя е насочена към преодоляване и промяна на нездравите модели на мислене и поведение. Програмата предвижда корекция на деструктивните черти на характера – агресия, тревожност, импулсивност и обучава човека на основните принципи в един живот без зависимости. Осигуряваме на пациентите многостранна поддръжка в техния нов, трезв живот и им помагаме да се справят с възникналите трудности в социалната и семейната сфера.

Амбулаторната програма позволява на пациентада не прекъсва трудовата си дейност. Значително снижава риска от „срив”, тъй като пациентът поддържа непрекъсната връзка със специалистите в Центъра и във всеки един момент може да получи консултация по телефона или да пристигне лично. Огромно внимание по време на амбулаторната програма се отделя на работа с роднините.

Програмата за пострехабилитация включва:

  • Психотерапевтични сесии, насочени към формиране на здрави модели на мислене и поведение и полагане основите на един нов живот без алкохол;
  • Индивидуални консултации с психолог;
  • Терапевтични групи;
  • Групи за самопомощ и самоанализ;
  • Работа с роднини на пациента;
  • Мултисемейни групи;
  • Лекции за роднини;
  • Индивидуали консултации за роднини.

Свържете се с наш консултант и ние ще ви предложим оптимална програма за амбулаторна рехабилитация, която ще ви помогне да достигнете стабилност и да се избавите от зависимостта.

Последни публикации

12.01.2021

Терапевтичен център Свобода

 Индивидуалната психология изхожда от чувството за малоценност; но днешният човек не страда толкова от чувството, че е по-малко ценен от някой друг, а по-скоро от чувството, че битието му няма смисъл. Това чувство за безсмислие в днешно време изпреварва чувството за малоценност, що се отнася до етиологията на невротичните заболявания.

прочети повече