+359 895 588 351 mpa.svoboda@gmail.com

Международна психотерапевтична организация “Свобода”

  Поръчай обаждане

  Пострехабилитация

  Постреахабилитация или амбулаторна програма за рехабилитация се предлага на преминалите курса на лечение в стационара. Тя е насочена към преодоляване и промяна на нездравите модели на мислене и поведение. Програмата предвижда корекция на деструктивните черти на характера – агресия, тревожност, импулсивност и обучава човека на основните принципи в един живот без зависимости. Осигуряваме на пациентите многостранна поддръжка в техния нов, трезв живот и им помагаме да се справят с възникналите трудности в социалната и семейната сфера.

  Амбулаторната програма позволява на пациентада не прекъсва трудовата си дейност. Значително снижава риска от „срив”, тъй като пациентът поддържа непрекъсната връзка със специалистите в Центъра и във всеки един момент може да получи консултация по телефона или да пристигне лично. Огромно внимание по време на амбулаторната програма се отделя на работа с роднините.

  Програмата за пострехабилитация включва:

  • Психотерапевтични сесии, насочени към формиране на здрави модели на мислене и поведение и полагане основите на един нов живот без алкохол;
  • Индивидуални консултации с психолог;
  • Терапевтични групи;
  • Групи за самопомощ и самоанализ;
  • Работа с роднини на пациента;
  • Мултисемейни групи;
  • Лекции за роднини;
  • Индивидуали консултации за роднини.

  Свържете се с наш консултант и ние ще ви предложим оптимална програма за амбулаторна рехабилитация, която ще ви помогне да достигнете стабилност и да се избавите от зависимостта.

  Последни публикации

  23.10.2021

  Пост абстинентен синдром

  В периоди на по-малко стрес симптомите на пост-абстинентен синдром се изразяват доста слабо. При висок стрес те се връщат и се проявяват с пълна сила. Ако човек не знае за пост-абстинентния синдром на отнемане, лесно може да повярва, че започва да полудява . В един момент той се чувства страхотно, а след това има стресова […]

  прочети повече
  22.10.2021

  Хронично заболяване

  Химическата зависимост е болест. Тя бавно и предсказуемо се развива и напредва с времето. Това е хронично заболяване и си остава до края на живота. Тя никога не си тръгва. Независимо от това колко дълго химически зависимият човек към алкохол или наркотици се въздържа, промените в мозъка и нервната система, които са в основата на […]

  прочети повече
  18.10.2021

  Зависимостта е болест

  Да бъдеш зависим е нито правилно, нито грешно просто означава , че си такъв. Хората страдащи от зависимост не са виновни повече от тези, които имат коронарна болест на сърцето, рак или диабет. Зависимостта е заболяване, при което няма човешка вина. Ако той вярва, че я е развил защото нещо е погрешно или дефектно в […]

  прочети повече