+359 895 588 351 mpa.svoboda@gmail.com

Международна психотерапевтична организация “Свобода”

  Поръчай обаждане

  Методи за рехабилитация

  Групова терапия

  Груповата терапия е насочена към осъзнаване на съществуващите проблеми, приемането им и овладяването на умения и навици за тяхното преодоляване без помощта на наркотици и други психоактивни средства, формиране у участниците на групата на чувство за принадлежност към колектива, отговорност за самите себе си и своите действия, доверие.

  Индивидуална психотерапия

  При приминаване през базовата програма на рехабилитация, всеки пациент получава помощ от психолог, за да се справи в тези ситуации, които по някакви причини не могат да бъдат споделени в групата. Психологът прави тестване и индивидуално консултира лекуващите си. Особена грижа психолозите отделят на новодошлите. Това позволява да се разработи индивидуален план за лечение, оформен според особеностите на конкретния човек. Тези, които вървят към завършване на курса, ще получат от психолозите помощ в създаване на план за адаптация към живота в града. При необходимост им се препоръчва програма за превенция на срива.

  Анализ на чувствата

  Анализ на чувствата — правене на изводи от придобития за деня емоционален опит. Това са самостоятелни всекидневни занятия на оздравяващите, които им помагат да се подготвят за резултативна работа с психолог.

  Анализът на чувствата позволява на резидента да придобие опит да приема конструктивно чувства си и да се обучи да ги изразява адекватно, както и да се освободи от напрегнато емоционално състояние в края на деня.

  Ресоциализация на личността

  Този блок от програмата е насочен към формиране на социални навици, отговорност, установяване на нови конструктивни форми за личностни общуване. Главните цели на тези програми: да се повиши самооценката, грижата за себе си и другите хора, да се дава и да се приема любов и топлина.

  Режим на преминаване през програмата на рехабилитация

  Программата за рехабилитация е разчетена за срок от 3 до 9 месеца в зависимост от избрания пакет за лечение. Тя се състои от няколко етапа, чиято продължителност се регулира индивидуално.

  По-нататъшна социална адаптация и профилактика на срива

  Завършвайки стационрната програма в рехабилитационния център, оздравяващият от зависимост се връща в предишното местоживеене и попада в доста сложна ситуация. За него започва нов живот, в който той трябва да определи своето място, независимост от купищата нерешени проблеми, които има. Трябва да се съобразява с деформацията на семейните отношения. Липсата на опит в социалния живот без дрога и алкохол задълбочават свръхчувствителността, присъща на всички химически зависими. Несгодите, които неизбежно присъстват във всекидневието ни, се възприемат като жизнена катастрофа. Следва изводът: „ Не ми се получава нищо, провалям се по всички параграфи, не съм нужен никому, мен никой не ме разбира…”.Това много често води до срив. В помощ на пациентите от Центъра за решение на тези проблеми се предлага специална програма за превенция на срива.

  Съзависимост. Програма за роднини.

  Когато в семейството има зависим от наркотици или алкохол, възникват особен тип семейни отношения – зависимо семейство, в центъра на които стои употребата на съответния наркотик. Променя се емоционалното състояние не само на личността на зависимия, но и на всички членове на семейството. Възниква съзависимост.

  Ефективността при лечение на наркоманиите е недостижима без лечение и на семейството. Това се е превърнало в клиническа аксиома. Всички експерти, провеждайки лечението на зависимия, поставят като задължително условие и работата за подобряване на семейните отношения.

  Членовете на семейството са взаимосвързани. При промяна във вътрешния мир на едните, автоматично се променя и душевния мир на другите. Златното правило в семейната психотерапия, при което семейството се разглежда като пациент, гласи: «Да промениш другия можеш само ако промениш себе си.». За решение на семейни проблеми, възникнали в резултат от химична зависимост, специалистите са разработили програма за роднини „Съзависимост”.

  По нея работят специалисти с голям опит в лечението по програмата „12 стъпки”: семейни консултанти, психолози. Предвиждат се психотерапевтични групи, лекции, тренинги, индивидуални консултации, самостоятелна работа, посещения на сбирки на АЛ – АНОН и НАР – АНОН.

  В Центъра е организирана и терапевтична сесия за роднини на оздравяващите. Използва се методът „потапяне”. За участниците в сесията са предвидени лекции, тренинги, всекидневен анализ на чувствата, самостоятелна работа по стъпките.

  Последни публикации

  23.10.2021

  Пост абстинентен синдром

  В периоди на по-малко стрес симптомите на пост-абстинентен синдром се изразяват доста слабо. При висок стрес те се връщат и се проявяват с пълна сила. Ако човек не знае за пост-абстинентния синдром на отнемане, лесно може да повярва, че започва да полудява . В един момент той се чувства страхотно, а след това има стресова […]

  прочети повече
  22.10.2021

  Хронично заболяване

  Химическата зависимост е болест. Тя бавно и предсказуемо се развива и напредва с времето. Това е хронично заболяване и си остава до края на живота. Тя никога не си тръгва. Независимо от това колко дълго химически зависимият човек към алкохол или наркотици се въздържа, промените в мозъка и нервната система, които са в основата на […]

  прочети повече
  18.10.2021

  Зависимостта е болест

  Да бъдеш зависим е нито правилно, нито грешно просто означава , че си такъв. Хората страдащи от зависимост не са виновни повече от тези, които имат коронарна болест на сърцето, рак или диабет. Зависимостта е заболяване, при което няма човешка вина. Ако той вярва, че я е развил защото нещо е погрешно или дефектно в […]

  прочети повече